Signalen

Nuki » Help » Bridge » Signalen
Status LED-signalen
Bridge normaal bedrijf LED uit
Gegevensoverdracht LED blinkt gedurende de gegevensoverdracht tussen het Smart Lock en de Bridge
Pairing-modus
De Bridge kan met een Smart Lock verbonden worden
LED brandt constant
Onderhoudsmodus
De Bridge-instellingen kunnen via de Nuki-app beheerd worden
LED knippert gelijkmatig
Fout:
Geen Smart Lock verbonden
Geen verbinding met de Nuki-servers
Geen wifi-verbinding
Andere fout
LED knippert om de 10 seconden
1x
2x
3x
4x

Contact us

Support Hotline
International: +43 316 376 115
Germany: 0800 880 8710
Austria: 0800 880 8710
Switzerland: 0800 880 871
   
Mon-Fri: 9am-6pm (CET)

Email Support Send us an email, if you have any questions.
We are happy to help.


Support aanvraag