Signalen

  1. Nuki  » 
  2. Help  » 
  3. Bridge  » 
  4. Signalen
Status LED-signalen
Bridge normaal bedrijf LED uit
Gegevensoverdracht LED blinkt gedurende de gegevensoverdracht tussen het Smart Lock en de Bridge
Pairing-modus
De Bridge kan met een Smart Lock verbonden worden
LED brandt constant
Onderhoudsmodus
De Bridge-instellingen kunnen via de Nuki-app beheerd worden
LED knippert gelijkmatig
Fout:
Geen Smart Lock verbonden
Geen verbinding met de Nuki-servers
Geen wifi-verbinding
Andere fout
LED knippert om de 10 seconden
1x
2x
3x
4x

Contact us

Support Hotline
International: +1 (915) 600-7233
Germany: 0800 880 8710
Austria: +43 720 880010
Switzerland: +41 44 505 16 16
Verenigd Koninkrijk: +44 1688 212012
   
Mon-Fri: 9am-6pm (CET)

Email Support Send us an email, if you have any questions.
We are happy to help.


Support aanvraag

Supporto Nuki ondersteuning

Vragen over Nuki?