Signalen

Nuki » Help » Fob » Signalen
Status LED-signaal
Fob inactief LED uit
Knop ingedrukt LED knippert 1x kort
Koppelmodus  (knop 5 sec. ingedrukt houden) LED brandt continu
Onderhoudsmodus  (Fob 2e generatie, knop 10 sec. ingedrukt houden) LED knippert continu
Storing: LED knippert kort
Smart Lock is buiten bereik / storing in de verbinding 2x
Autorisatiestoring 3x
Fob is in het gebruikersbeheer gedeactiveerd 4x
Vergrendelen op het moment niet toegestaan, de Fob heeft een tijdelijke restrictie in het gebruikersbeheer/td> 5x
Fob is niet met een Smart Lock verbonden 6x
Andere storing 7x

Contact us

Support Hotline
International: +43 316 376 115
Germany: 0800 880 8710
Austria: 0800 880 8710
Switzerland: 0800 880 871
   
Mon-Fri: 8am-8pm (CET)
Sat: 10am-4pm (CET)

Email Support Send us an email, if you have any questions.
We are happy to help.


contact@nuki.io