Signalen

Nuki » Help » Fob » Signalen
Status LED-signaal
Fob inactief LED uit
Knop ingedrukt LED knippert 1x kort
Koppelmodus  (knop 5 sec. ingedrukt houden) LED brandt continu
Onderhoudsmodus  (Fob 2e generatie, knop 10 sec. ingedrukt houden) LED knippert continu
Storing: LED knippert kort
Smart Lock is buiten bereik / storing in de verbinding 2x
Autorisatiestoring 3x
Fob is in het gebruikersbeheer gedeactiveerd 4x
Vergrendelen op het moment niet toegestaan, de Fob heeft een tijdelijke restrictie in het gebruikersbeheer 5x
Fob is niet met een Smart Lock verbonden 6x
Andere storing 7x

Contact us

Support Hotline
International: +43 316 376 115
Germany: 0800 880 8710
Austria: 0800 880 8710
Switzerland: 0800 880 871
   
Mon-Fri: 9am-6pm (CET)

Email Support Send us an email, if you have any questions.
We are happy to help.


Support aanvraag