Signalen

Nuki » Help » Keypad » Signalen
Status LED-signaal
Keypad inactief LED uit
Koppelmodus LED brandt continu
Storing: LED knippert kort
Smart Lock is buiten bereik / storing in de verbinding 2x
Autorisatiestoring 3x
Keypad is in het gebruikersbeheer gedeactiveerd 4x
Vergrendelen op het moment niet toegestaan, de Keypad heeft een tijdelijke restrictie in het gebruikersbeheer 5x
Keypad is niet met een Smart Lock verbonden 6x
Andere storing 7x

Contact us

Support Hotline
International: +43 316 376 115
Germany: 0800 880 8710
Austria: 0800 880 8710
Switzerland: 0800 880 871
   
Mon-Fri: 9am-6pm (CET)

Email Support Send us an email, if you have any questions.
We are happy to help.


Support aanvraag