Jouw sleutel tot de Smart Home-wereld
ClimatePartner certificeert Nuki als klimaatneutraal bedrijf
Nuki » Blog » Nuki News » ClimatePartner bevestigt dat Nuki een klimaatneutrale onderneming is

ClimatePartner bevestigt dat Nuki een klimaatneutrale onderneming is

Nuki News 12.05.2020 | Judith Wilfing

Al sinds de start van de onderneming behoort duurzaamheid tot de door ons vastgelegde Nuki-waarden. Daarom doet het ons plezier jullie mee te kunnen delen dat wij vanaf nu klimaatneutraal werken. Dit hebben wij bereikt door talrijke klimaatvriendelijke maatregelen in de onderneming en door de financiële compensatie van onvermijdelijke emissies. Samen met ClimatePartner ondersteunen wij een project ter bescherming van het klimaat in Nanyang Danjiang, China.

Slimme toepassingen in het kader van duurzaamheid bij Nuki

Niet alleen onze CEO, Martin Pansy, staat achter de waarde “sustainability”, maar het hele Nuki-team van de vestiging in Graz, Oostenrijk. Zoals sommigen van jullie al weten, wordt de Nuki Smart Lock in Europa geproduceerd. Hierdoor zijn ook de transporttrajecten korter. Daarnaast hechten wij veel waarde aan “green mobility”. Voor al onze bedrijfsvoertuigen kiezen wij daarom voor elektrische aandrijvingen. Daarnaast zijn er de volgende voordelen: Elke Nuki-medewerker krijgt bijvoorbeeld een mobiliteitstegemoetkoming als hij of zij op klimaatvriendelijke wijze met de fiets naar het werk komt of gebruik maakt van het openbaar vervoer. Ook in het Nuki-kantoor wordt op duurzame wijze voor het fysieke welzijn gezorgd. Dagelijks kopen wij biologisch vers fruit en verse groente. Ook kopen wij vruchtensappen bij regionale producenten. Hoewel wij al vanaf het begin veel moeite hebben gedaan om klimaatneutraal te werken, zijn emissies niet te voorkomen. Deze compenseren wij in het kader van een internationaal erkend project voor klimaatbescherming, samen met ClimatePartner.

“Klimaatbescherming en rentabiliteit mogen geen tegenstellingen zijn. Ik ben heel bij dat wij in ClimatePartner een betrouwbare partner hebben gevonden en dat wij al zo vroeg in de geschiedenis van onze onderneming dit voor mij persoonlijk zo belangrijke doel kunnen realiseren: onze onderneming werkt klimaatneutraal.”
Martin Pansy, CEO van Nuki Home Solutions GmbH

ClimatePartner als partner bij de klimaatbescherming

Alle projecten van ClimatePartner zijn overeenkomstig de hoogste internationale standaards gecertificeerd. De controle van de toegepaste maatregelen ter plaatse vindt plaats door onafhankelijke derden. Het door TÜV Austria gecertificeerde proces van ClimatePartner staat hierdoor voor veiligheid en geloofwaardigheid op het gebied van klimaatbescherming. Concreet kregen wij de volgende ondersteuning tijdens het proces:

1. Vaststellen van de CO2-emissies

Bij de start stelt ClimatePartner de relevante bronnen van CO2-emissies van de onderneming vast. De analyse en jaarlijkse actualisering van onze balans maken het mogelijk om maatregelen toe te passen en te controleren om na te gaan hoe Nuki als onderneming CO2 in het vervolg kan voorkomen en verminderen.

2. Compensatie van de CO2-emissies door middel van een klimaatbeschermingsproject

Projecten voor klimaatbescherming besparen CO2, bijvoorbeeld door maatregelen voor het aanplanten van bossen of het vervangen van technologieën die schadelijk zijn voor het klimaat. Nuki compenseert de broeikasgassen weer door het klimaatproject “1089, zonne-energie, Nanyang Danjiang, China” te ondersteunen.

3. Transparantie betreffende de CO2-compensatie

De klimaatneutraliteit kan op transparante wijze worden aangetoond door middel van het ClimatePartner-proces met een specifiek ID-nummer. Deelnemende ondernemingen krijgen het label “klimaatneutraal” en een oorkonde met meer informatie. Bovendien worden alle klimaatneutrale ondernemingen vermeld op de Climate Map, waaronder dus ook Nuki.

Klimaatbeschermingsproject met zonne-energie

In Xichuan, een plattelandsregio in de Chinese provincie Henan, woont het merendeel van de inwoners in eenvoudige omstandigheden. Hier wordt op kleine kolenkachels gekookt, die (omgerekend naar de totale bevolking) zorgen voor een aanzienlijke CO2-uitstoot.

Our Nuki Smart Locks are climate-neutral because we offset all unavoidable CO2 emissions with a financial contribution to a climate protection project. Climate protection projects save CO2 – for example, through reforestation measures or the replacement of climate-damaging technologies with eco-friendly alternatives.

Het klimaatbeschermingsproject van ClimatePartner voorziet gezinnen van eenvoudige, maar zeer efficiënte kooktoestellen op zonne-energie. Hierbij wordt zonlicht door paraboolspiegels gebundeld en direct op het kookgerei geconcentreerd. Intussen zijn er al 100.000 kooktoestellen uitgedeeld. Hierdoor profiteren al meer dan 350.000 mensen direct van deze ondersteuning.

Door kooktoestellen op zonne-energie te gebruiken, worden niet alleen de emissies verminderd, maar door de secundaire effecten leidt dit ook tot een duurzame verbetering van het leven daar. De betreffende inwoners hebben geen kolen nodig en besparen daarmee geld. Tegelijkertijd vervalt ook alle rook die vrijkwam bij de tot dan toe gebruikte kolenkachels en die schadelijk is voor de gezondheid. Omliggende bossen worden gespaard en dit komt het totale ecosysteem ten goede. Bovendien ontstaat er ter plaatse werkgelegenheid door de productie van de kooktoestellen. In totaal konden wij daardoor bijna 250.000 kg CO2 compenseren.

“Duurzaamheid heeft voor mij een grote prioriteit. Daarom hecht ik er veel belang aan dat ook mijn werkgever het onderwerp klimaatbescherming serieus neemt en daar maatregelen voor treft. Elke Nuki-medewerker levert daarvoor zijn persoonlijke bijdrage.”
Thomas Kothgasser, Lead in het Nuki & ClimatePartner-klimaatbeschermingsproject

 

Judith Wilfing
NL Voor mij betekent Smart Home: lifestyle & dagelijks hulpmiddelen. Een elektronisch deurslot, Smartwatch en spraakassistent – drie slimme gadgets die mij elke dag begeleiden. Iedere technologische innovatie biedt spannende nieuwe tools. Er zijn zoveel mogelijkheden!


Vragen over Nuki?